Prawo do odstąpienia od umowy

Czy wiesz że jesteś naszym najważniejszym klientem? 

Dlatego musisz wiedzieć, że zgodnie z przepisami masz prawo odstąpienia od umowy.


Art. 27 ustawy o prawach konsumenta
Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35.
Przepis ten wydłuża termin na odstąpienie od umowy z 10 do 14 dni.

 

Jeżeli dokonujesz zakupu niezwiązanego ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową, masz 14 dni aby „unieważnić” zawartą umowę zawartą na odległość lub poza lokalem sklepu. Nie musisz w tym celu podawać jakichkolwiek przyczyn swojej decyzji, jak też nie będziesz obciążony żadnymi dodatkowymi kosztami z tego tytułu.  Koszt transportu jaki poniosłeś podczas składania zamówienia również zwracamy. Musisz na swój koszt odesłać zamówione produkty do sklepu.