Fair Trade, czyli o co chodzi w Sprawiedliwym Handlu?

09-08-2016

Fair Trade to – najprościej rzecz ujmując – priorytet człowieka nad zyskiem. Doprowadziło to do rozwoju ruchu -  zrzeszającego konsumentów, organizacje NGO, firmy importerskie i handlowe oraz producentów, - który w krajach Trzeciego Świata zaczął kłaść akcent na poszanowanie środowiska i ludzkiej pracy w procesie produkcji dóbr. Innymi słowy to partnerstwo w relacji producent-konsument, oparte na jakości i wzajemnym szacunku.

Główne cele Fair Trade

- wyeliminowanie ubóstwa;

- zapewnienie marginalizowanym producentom z Afryki i Azji równego dostępu do rynków zbytu w Ameryce Północnej i Europie;

- zmniejszenie dystansu kulturowego i ekonomicznego pomiędzy biednymi producentami z południa i bogatymi konsumentami z północy;

- szacunek dla ludzi i środowiska naturalnego, które stoją ponad zyskiem pieniężnym;

- ochrona praw kobiet, dzieci i ludności tubylczej;

- tworzenie humanitarnych miejsc pracy, zapewniających godziwą zapłatę;

- budowanie relacji pomiędzy producentami i kupującymi;

 

Fair Trade został zdefiniowany w 1999 roku i wyrósł z działalności lokalnej opartej na naprawdę szczytnych ideach. Dziś stanowi łakomy kąsek dla korupcji i nadużyć, dlatego chcąc wybierać produkty FT koniecznie trzeba korzystać ze sprawdzonego źródła.

Jak rozpoznać produkty Sprawiedliwego Handlu?

Najbardziej popularny jest znak certyfikacyjny FAIRTRADE przyznawany przez międzynarodową organizację FLO Int.. Organizacja ta poprzez ustalony system certyfikacji i kontroli gwarantuje, że producenci, którzy pracowali przy wytwarzaniu produktów sprawiedliwego handlu byli uczciwie traktowani (otrzymali sprawiedliwą zapłatę za swój produkt), pracowali w bezpiecznych i godnych warunkach (zakaz pracy dzieci, równe traktowanie kobiet i mężczyzn) a także spełnili szczegółowe kryteria, np. w zakresie nie stosowania środków chemicznych przy uprawie roślin. Dzięki temu, produkty takie jak herbata, kakao, ryż, cukier trzcinowy, owoce są także zdrowe i bezpieczne dla naszego zdrowia. *

 

*Na podstawie ekonsument.pl