Regulamin

Regulamin sklepu internetowego

I. WŁAŚCICIEL SKLEPU:

Sklep internetowy freedelikatesy.pl prowadzony jest przez Organic Farma Zdrowia S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Głubczycka 11 nr lok. 1, 02-417 Warszawa , NIP 522-280-57-93, REGON 140478291, KRS 0000293247 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Kapitał zakładowy: 4 182 326,00 zł
Kapitał wpłacony: 4 182 326,00zł.


1. Kontakt ze sklepem: mail: internetowy@freedelikatesy.pl, telefon: +48 22 671 70 28
2. Korzystanie ze sklepu freedelikatesy.pl oznacza akceptację regulaminu.
Transport własny - Dostarczenie przez Sprzedawcę do Klienta kupionego towaru za pośrednictwem pracownika Sprzedawcy.

II. ZAMÓWIENIE, KOSZTY DOSTAWY:

1. Brak minimalnej kwoty zamówienia.
2. Dla zamówień dostarczanych na terenie Polski o wartości do 249,99 zł doliczana jest dodatkowa opłata za dostawę w wysokości 9,90 zł.
3. Dla zamówień dostarczanych na terenie Polski o wartości równej lub wyższej 250 zł dostawa jest bezpłatna.
4. Dla zamówień dostarczanych poza granice Polski (dostawy zagraniczne) koszty dostawy szacowane są każdorazowo indywidualnie.
5. Dla zamówień dostarczanych za pomocą firmy kurierskiej opłacanych przy dostawie (płatność za pobraniem) doliczana jest dodatkowa kwota 3 zł
6. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Sklep nie realizuje zamówień w dni świąteczne i ustawowo wolne od pracy.
7. Informacje o produktach zamieszczone na stronie internetowej freedelikatesy.pl, takie jak: opis, skład, wartości odżywcze, waga itp. pochodzą od producentów produktów. Sklep freedelikatesy.pl dokłada wszelkich starań, aby były one aktualne i prawidłowe. Klient ma obowiązek zapoznania się z informacjami zamieszczonymi przez producenta na opakowaniu produktu przed użyciem produktu.
8. Klient wybrane towary umieszcza w wirtualnym koszyku, a następnie zostaje przekierowany do formularza rejestracyjnego, w którym konieczne jest podanie danych osobowych oraz wszelkich niezbędnych danych do poprawnego zrealizowania zamówienia.
9. Dostawa realizowana jest zgodnie z opisem w zakładce „dostawa i płatności” i może ulec zmianie, o czym klient zostanie poinformowany mailem lub telefonicznie przez pracownika sklepu.
10. W przypadku niemożliwości zrealizowania części lub całości złożonego zamówienia, za które klient zapłacił, sklep zwróci należność za towar niedostarczony w formie przelewu. Termin dokonania przelewu do 3 dni roboczych.
11. Sprzedaż alkoholu we freedelikatesy.pl realizowana jest wyłącznie dla osób pełnoletnich. Dostawca sklepu ma prawo poprosić osobę odbierającą zamówienie zawierające alkohol o okazanie dowodu potwierdzającego jej pełnoletniość. W przypadku gdy niemożliwy jest odbiór zamówienia przez osobę pełnoletnią lub odmowy okazania dowodu, dostawca sklepu zobowiązany jest do niewydawania alkoholu.

 

III. FORMY PŁATNOŚCI:

• Gotówka przy odbiorze
• Karta płatnicza przy odbiorze - dotyczy tylko dostawy na terenie Warszawy i okolic
• Karta kredytowa
• Przelew bankowy
• PayU

IV. UMOWA SPRZEDAŻY I CENY TOWARÓW

1. Umowa sprzedaży pomiędzy Klientem a freedelikatesy.pl zostaje zawarta z chwilą wysłania potwierdzenia przyjęcia zamówienia na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta.
2. Ceny towarów oraz koszty dostawy podawane w sklepie są cenami brutto (z VAT) wyrażonymi w złotych polskich (PLN).
3. Klienta obowiązuje cena towaru w momencie składania zamówienia.


V. ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY


1. Klient ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyny, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.
2. Odstąpienie dokonywane jest przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy z wykorzystaniem formularza (wzór formularza w pkt. 8) i wysłane dowolnym kanałem m.in.:
a. wiadomością e-mail, na adres internetowy@freedeliaktesy.pl,
b. w formie pisemnej, na adres FREE Delikatesy Ekologiczne, ul. Puławska 17, 02-515 Warszawa
3. Freedelikatesy.pl niezwłocznie przesyła Klientwi na podany przez niego adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy wraz ze wskazaniem adresu przekazania zwracanych towarów.
4. W przypadku odstąpienia od umowy, Klient zobowiązany jest zwrócić podlegające zwrotowi towary w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot towarów powinien nastąpić niezwłocznie na adres Sprzedawcy wskazany w potwierdzeniu przyjęcia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, ale nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę zawiadomienia o odstąpieniu od umowy.
5. Po otrzymaniu przez Sprzedawcę oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy oraz otrzymaniu zwróconych produktów, Klient otrzyma zwrot należności uiszczonej za zwrócone towary w ciągu 3 dni.
6. Koszty zwrotu towaru ponosi Klient.
7. Freedelikatesy.pl nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.
8. Wzór formularza odstąpienia od umowy:


WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
– Adresat: FREE Delikatesy Ekologiczne, Puławska 17, 02-515 Warszawa , internetowy@freedelikatesy.pl, Telefon: +48 22 671 70 28
Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży. 
– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*): ...
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów): ...
– Adres konsumenta(-ów): ...
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
– Data
(*) Niepotrzebne skreślić.

 

VI. REKLAMACJE I ZWROTY

1. Jeżeli klient stwierdzi wady towaru sklep wymieni towar lub zwróci należność zamawiającemu wedle jego woli.
2. Złożenie reklamacji dokonywane jest przez zamawiającego w formie maila na adres internetowy@freedelikatesy.pl.
3. Termin rozpatrzenia reklamacji: do 14 dni

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. Sprzedawca jest uprawniony do wprowadzania zmian w Regulaminie ze skutkiem na przyszłość. Zmiany nie mogą naruszać praw Zamawiającego wynikających z Zamówień złożonych przed wprowadzeniem zmiany.
2. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z Umowy Sprzedaży jest sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania Umowy Sprzedaży.

 

Ochrona danych osobowych


Dane osobowe zamawiającego wykorzystywane są przez sprzedawcę wyłącznie do realizacji zamówienia oraz sprzedawca zastrzega sobie prawo do wysyłania pocztą elektroniczną listów o charakterze komercyjnym i informującym o zmianach w Sklepie.
Polityka prywatności Sklepu Internetowego Free Delikatesy Ekologiczne
1. Organic Farma Zdrowia S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Głubczycka 11 nr lok. 1, 02-417 Warszawa , NIP 522-280-57-93, REGON 140478291, KRS 0000293247 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał zakładowy: 4 182 326,00 zł, Kapitał wpłacony: 4 182 326,00zł, zwany (dalej „Organic”) przestrzega zasad prywatności osób fizycznych korzystających z serwisu (dalej „Użytkownik”) działającego pod adresem www.freedelikatesy.pl (dalej „Serwis”)
2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) to dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Pliki typu cookies umożliwiają:
a) utrzymanie sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
b) dostosowanie i optymalizację Serwisu do potrzeb Użytkowników,
c) tworzenie statystyk oglądalności podstron Serwisu,
d) personalizacji przekazów marketingowych,
e) zapewnienie bezpieczeństwa i niezawodności działania Serwisu.
3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu freedelikatesy.pl Organic Farma Zdrowia S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Głubczycka 11 nr lok. 1, 02-417 Warszawa , NIP 522-280-57-93, REGON 140478291, KRS 0000293247 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał zakładowy: 4 182 326,00 zł, Kapitał wpłacony: 4 182 326,00zł.
4. W wielu przypadkach przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. W każdym czasie Użytkownik Serwisu może samodzielnie dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies, w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.
5. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej.
6. Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpływać na niektóre funkcjonalności Serwisu